Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności w momencie podjęcia czynności zmierzających do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej http://www.mcp.com.pl/, zwaną dalej stroną www.

II. Definicje

 1. Polityka Prywatności – ujęte w niniejszym dokumencie zasady oraz regulacje prawne na podstawie których można korzystać ze strony www;
 2. Spółka MCP SP. Z O. O. zarejestrowana w Rzezawa, ul. Przemysłowa 56, 32-765 Rzezawa,

NIP: 8681950697 posiadająca wpis do rejestru KRS: 0000386666 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Kraków Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

 1. Użytkownik – rozumie się przez to każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony www;
 2. Strona www – rozumie się przez to platformę informacyjno-informatyczną http://www.mcp.com.pl/, umożliwiającą użytkownikowi korzystanie z umieszczonej na niej informacji oraz możliwości kontaktu z administratorem;
 3. Usługi informacyjne – rozumie się przez to wszystkie informacje zawarte na stronie www oraz podstronach strony głównej;
 4. Usługi elektroniczne – rozumie się przez to wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną w tym również za pomocą poczty e-mail;
 5. Cookies – rozumie się przez to pliki tekstowe o małym rozmiarze, zapisywane przez serwer na którym umieszczona jest strona www na urządzeniu Użytkownika, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się urządzenia ze stroną www;
 6. Dane osobowe – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowane lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Natomiast możliwa do zidentyfikowania osoba to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej – w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (U. z 2018 r. poz. 1000 z późn.zm.) oraz RODO;
 7. Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2008 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) oraz ustę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 za zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń;
 8. Rozporządzenie – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO);

III. Ochrona danych osobowych 

 1. Informacje Ogólne

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania strony www jest: Spółka MCP SP. Z O. O. zarejestrowana w Rzezawie, ul. Przemysłowa 56, 32-765 Rzezawa,
NIP: 8681950697 posiadająca wpis do rejestru KRS: 0000386666 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Kraków Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,.

Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.

 1. Cel i Zakres Przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji w mailu niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie a także w przypadku przesłania w ramach otwartej rekrutacji wraz z odpowiednimi zgodami. Otrzymane informacje są przetwarzane, wyłącznie w celach wskazanych poniżej:

 • aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie w przypadku formularza kontaktowego,
 • w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu na stronie,
 • w celu podjęcia działań do zawarcia umowy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych,
 • w celu prowadzenia postepowań o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi,
 • do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów,
 • do poprawy działania strony www oraz zapewnienia jej atrakcyjności w przypadku plików Cookies

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • opcjonalnie numer telefonu,
 • opcjonalnie adres zamieszkania,
 1. Prawa Użytkowników

Każdy Użytkownik ma prawo wystąpić do Administratora danych osobowych z żądaniem o:

 • przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 • sprostowanie danych osobowych,
 • ich trwałe usunięcie,
 • ograniczenie ich przetwarzania,
 • wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
 • przeniesienie danych osobowych,

Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na punkt do kontaktu: e-mail: iod@mcp.com.pl. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Administrator udzieli odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż termin przewidziany w ustawie RODO.

 1. Okres retencji

Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody Użytkownika są przetwarzane nie dłużej niż do czasu odwołania wyrażonej zgody. Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji uprawnionego interesu Administratora są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego interesu, nie dłużej jednak niż przez okres pół roku.

 1. Dalsze Przekazanie

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane poprzez pozyskanie ich za pomocą strony www mogą zostać przekazane na rzecz podmiotów świadczących na rzecz Administratora, w tym usługi informatyczne, związane z funkcjonowanie strony www. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

IV. Pliki COOKIES

 1. Co to jest plik „Cookie”?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 1. W jakim celu strona internetowa korzysta z plików „Cookies”?

Pliki „cookie” używane na stronie internetowej umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie oraz do celów statystycznych. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

 1. Jakich plików „Cookies” używamy?

W ramach Serwisu stosowane są plików: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 1. Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

V. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: iod@mcp.com.pl